Curve Curve
Actualiteiten
Testimonials

Interview – Kadress & Rubels

12 June 2023

Beschrijf uw bedrijf in een paar woorden?

Kadress & Rubels is een fusie van twee accountantskantoren. Samen nemen we de boekhouding van onze klanten onder handen, van a tot z. Dat gaat dan bijvoorbeeld over facturen verwerken of aangiftes indienen in de vennootschaps- of personenbelasting. Onze activiteiten gaan trouwens veel verder dan enkel de boekhouding. Naarmate onze klanten groeien, helpen wij hen ook met al hun vragen over de bedrijfsvoering.

Wat maakt jullie uniek?

Onze service, ongetwijfeld. Bij Kadress & Rubels willen we te allen tijde dicht bij onze klanten staan. Bij andere kantoren is dat vaak niet het geval. Wij geloven dat we met deze menselijke aanpak steeds de beste oplossingen kunnen aanbieden, snel kunnen ingrijpen, én onze klanten op een persoonlijke manier kunnen begeleiden.

Hoe heeft u Horus Software leren kennen?

Rubels is opgericht in 2019. Op dat moment zochten we een programma dat het digitale luik van een accountantskantoor kon ondersteunen. Horus was toen ook net begonnen. Samen met hen hebben we ondertussen een mooie weg afgelegd. In 2022 hebben Kadress en Rubels besloten om de krachten te bundelen. Er werd al snel besloten om verder te gaan met Horus. Iedereen was namelijk overtuigd van de kwaliteiten van de software.

Wat was bepalend om Horus Software in huis te halen?

Dat de documenten van onze klanten automatisch kunnen binnenstromen, is voor ons een grote plus. Veel andere kantoren werken nog met verouderde digitale oplossingen of zelfs met papier. De aangiftes gebeuren dan meestal één keer per kwartaal, waardoor er jaarlijks zo’n vier piekmomenten zijn. Dat brengt ontzettend veel stress met zich mee.

De automatische functies van Horus verlagen niet alleen de werkdruk, ze laten ons ook toe veel korter op de bal te spelen en sneller het juiste advies te geven. Als een klant bijvoorbeeld een investering overweegt, dan kunnen wij heel snel terugkoppelen. Dat is de droom van elke accountant. Klanten kunnen doordachte beslissingen nemen op basis van de laatste, actuele cijfers in Horus.

Hoe verliep de transitie naar Horus Software?

Er zijn uiteraard altijd wat kinderziektes, maar over het algemeen is de overgang heel vlot verlopen. Er zijn raakpunten tussen Horus en andere boekhoudsoftwares. Dat maakte het makkelijker om over te stappen op het nieuwe programma.

Welke functionaliteiten spreken u aan?

Naast de automatische boekingen en de actuele cijfers is de Falco-app een bijzonder handige tool voor ons. Klanten kunnen nu in real-time hun documenten en cijfers bekijken, waardoor het vlotter en makkelijker samenwerken is.

Welke functionaliteiten of verbeteringen wilt u doorgevoerd zien in Horus Software?

Wij hebben gehoord dat Horus een functie aan het ontwikkelen is om de jaarrekeningen automatisch in te dienen. Daar kijken we erg naar uit. Voorlopig werken we met verschillende oplossingen die elk een boekhoudkundige taak dekken, zoals het indienen van jaarrekeningen. Het zou fijn zijn moesten we op termijn nog maar één programma hebben waar alle functionaliteiten in samenkomen.

Hoe verloopt het contact met de teams van Horus?

De medewerkers zijn heel tevreden over de klantendienst van Horus. Wij hebben ook een opleiding gevolgd met Cindy en zij heeft dat uitstekend gedaan.

Verandert Horus volgens u de manier waarop we vandaag de boekhouding bijhouden?

Horus bereidt de kantoren voor op de digitalisering die er onvermijdelijk zit aan te komen. Vanaf volgend jaar is de digitale factuur verplicht voor grote bedrijven. Binnen twee jaar zullen ook de minder grote bedrijven moeten volgen. De trend van de digitalisering kan je niet tegenhouden. Je moet vandaag al klaar zijn.